Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

NaCl

công thức rút gọn ClNaNatri Clorua


Sodium chloride; Rocksalt; Adios-AmbrosNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.4428