Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Na2SiO3

công thức rút gọn Na2O3Sinatri silicat


Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; StarsoNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.0632

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D