Advertisement

Chất Hóa Học - Na2SiO3 - natri silicat

Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; Starso


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc/Na2SiO3-natri+silicat-144

Na2SiO3

công thức rút gọn Na2O3Si


natri silicat

Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; Starso

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.0632

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2SiO3

Ứng dụng

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na2SiO3 (natri silicat) là chất tham gia

Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; Starso

H2SO4 + Na2SiO3 => Na2SO4 + H2SiO3 H2O + Na2SiO3 + CO2 => Na2CO3 + H2SiO3 2HCl + Na2SiO3 => 2NaCl + H2SiO3 Xem tất cả phương trình sử dụng Na2SiO3
Advertisement

Phương trình có Na2SiO3 (natri silicat) là chất sản phẩm

Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; Starso

H2O + 2NaOH + Si => 2H2 + Na2SiO3 2NaOH + SiO2 => H2O + Na2SiO3 4NaOH + ZrSiO4 => 2H2O + Na2SiO3 + Na2ZrO3 Xem tất cả phương trình tạo ra Na2SiO3
Advertisement


Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, nhân giúp ai đã hứa quyết tâm, quả Sau này dự tính việc làm đều suôn sẻ.

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(