Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

NH4NO3

công thức rút gọn H4N2O3amoni nitrat


Ammonium nitrate; Nitric acid ammonium salt; Am-Fol; Bud-Break-1Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.0434