Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

N2

công thức rút gọn N2nitơ


Nitrogen; Liquid-NitrogenNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 28.01340 ± 0.00040