Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

MnCl2

công thức rút gọn Cl2MnMangan(II) diclorua


Dichloromanganese(II); Manganese(II) dichloride; Manganese(II) chloride; Manganous chloride; Manganese dichloride; ScacchiteNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 125.8440