HCl

công thức rút gọn ClHaxit clohidric


Muriatic acid; Hydride chlorine; Chlorohydric acid; Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Hydridochlorine; Anhydrous hydrochloric acid; Hydrochloride-Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 36.4609

HClO

công thức rút gọn ClHOHypochlorous acid


Hypochlorous acid; High test hypochloriteNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 52.4603

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(