Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

H2SO3

công thức rút gọn H2O3SAxit sulfurơ


Sulfurous acid; SulfiteNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0791

Sử dụng là chất sản phẩm

H2O + SO2 => H2SO3