H2SO3

công thức rút gọn H2O3S



Axit sulfurơ


Sulfurous acid; Sulfite



Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0791

Sử dụng là chất sản phẩm

H2O + SO2 -> H2SO3
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D