H2SO3

công thức rút gọn H2O3SAxit sulfurơ


Sulfurous acid; SulfiteNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0791

NH2SO3H

công thức rút gọn H3NO3SAxit sunfamic


Sulfamidic acid; Amidosulfuric acid; Sulfamic acid; SulfoamineNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.0937

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(