H2hidro


Hydrogen; Hydrogen moleculeNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 2.01588 ± 0.00014

Sử dụng là chất tham gia

C + H2 -> CH4 H2 + S -> H2S H2 + I2 -> HI
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D