Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

H2

công thức rút gọn H2hidro


Hydrogen; Hydrogen moleculeNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 2.01588 ± 0.00014

Sử dụng là chất tham gia

C + H2 => CH4 H2 + S => H2S H2 + I2 => HI