H2hidro


Hydrogen; Hydrogen moleculeNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 2.01588 ± 0.00014

NH2-

công thức rút gọn H2Namin


amineNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 16.02258 ± 0.00034

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(