Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

FeO

công thức rút gọn FeOsắt (II) oxit


Ferrous oxide; Iron(II) oxide; Iron suboxide; Siferrit; MIO-40GN; Iron oxide red-130BNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 71.8444