Fe3O4Sắt(II,III) oxit


Magnetite; Tri-iron tetroxide; Ferrosoferric oxide; Iron(II,III) oxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 231.5326

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D