Hình công thức cấu tạo

Cu

công thức rút gọn Cuđồng


M 1; M 3; Cu M3; M 3S; Copper; C.I.77400; C.I.Pigment Metal 2; Allbri Natural Copper; CuNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 63.5460

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D