Cuđồng


M 1; M 3; Cu M3; M 3S; Copper; C.I.77400; C.I.Pigment Metal 2; Allbri Natural Copper; CuNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 63.5460

F2flo


Fluorine; Fluorine molecule; Fluoro fluoride; Fluorine fluorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 37.9968064 ± 0.0000010

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(