Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

ClF

công thức rút gọn ClFClo florua


Chlorine fluorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 54.4514