Cl2clo


Chlorine ion; ChlorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 70.9060

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D