Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CO2

công thức rút gọn CO2Cacbon dioxit


Carbon dioxide; Carbonic acid gas; Dry ice; Carbonic anhydride; Methanedione; Dioxocarbon; Carbon dione; Liquefied carbondioxide; CarbonicNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.0095