Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH3COCl

công thức rút gọn C2H3ClO2-Cloroetylen oxit


2-Chlorooxirane; 1-Crloroepoxyethane; Chlorooxirane; 2-Chloroethylene oxideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.4976

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D