Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH3COCH3

công thức rút gọn C3H6OAxeton


Acetone; Propanone; 2-Propanone; beta-Ketopropane; Dimethyl ketone; Pyroacetic ether; RCRA waste number U-002; Propan-2-one; 2-Oxopropane; DimethylformaldehydeNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D