Advertisement

Chất Hóa Học - CH3COCH3 - Axeton

Acetone; Propanone; 2-Propanone; beta-Ketopropane; Dimethyl ketone; Pyroacetic ether; RCRA waste number U-002; Propan-2-one; 2-Oxopropane; Dimethylformaldehyde


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc/CH3COCH3-Axeton-61

CH3COCH3

công thức rút gọn C3H6OAxeton


Acetone; Propanone; 2-Propanone; beta-Ketopropane; Dimethyl ketone; Pyroacetic ether; RCRA waste number U-002; Propan-2-one; 2-Oxopropane; DimethylformaldehydeHình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791Tính chất hóa học


Ứng dụng

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH3COCH3 (Axeton) là chất tham gia

Acetone; Propanone; 2-Propanone; beta-Ketopropane; Dimethyl ketone; Pyroacetic ether; RCRA waste number U-002; Propan-2-one; 2-Oxopropane; Dimethylformaldehyde

CH3COCH3 + H2 => CH3CHOHCH3 C2H2 + CH3COCH3 => CHCC(CH3)2OH 10CH3COCH3 + 12KMnO4 + 36KHSO4 => 10CH3COOH + 28H2O + 12MnSO4 + 24K2SO4 + 5CO2 Xem tất cả phương trình sử dụng CH3COCH3
Advertisement

Phương trình có CH3COCH3 (Axeton) là chất sản phẩm

Acetone; Propanone; 2-Propanone; beta-Ketopropane; Dimethyl ketone; Pyroacetic ether; RCRA waste number U-002; Propan-2-one; 2-Oxopropane; Dimethylformaldehyde

C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3 (CH3COO)2Ca => CaCO3 + CH3COCH3 4H2SO4 + K2Cr2O7 + 3CH3CHOHCH3 => 3CH3COCH3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 Xem tất cả phương trình tạo ra CH3COCH3
Advertisement
Advertisement

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân người trồng cây phóng sinh, Quả Được sống lâu khoẻ mạnh

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(