Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

CH3CH2CH2CH3

công thức rút gọn C4H10Butan


Butane; Diethyl; n-Butane; Normal butane; R-600; LPG; Liquefied petroleum gas; 3-MethylpropaneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.1222