Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

C6H12O6

công thức rút gọn C6H12O6glucose


Dextrose; Glucolin; D-Glucose; Dextropur; Dextrosol; Corn sugar; Grape suger; Grape sugar; Cartose; Glucose; Cerelose; D-(+)-Dextrose; D(+)-Glucose; Otsuka glucose; Otsuka glucose-TN; (+)-D-GlucoseNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 180.1559