Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

C4H8

công thức rút gọn C4H8but-1-en


1-Butene; alpha-Butylene; Ethylethylene; 1-ButyleneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.1063

Sử dụng là chất sản phẩm

C4H10 => C4H8 + H2 C4H9OH => C4H8 + H2O