Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

C4H6

công thức rút gọn C4H6n-butin


1-Butyne; EthylacetyleneNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 54.0904

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D