C2H5OH

công thức rút gọn C2H6Orượu etylic


Alcohol; Ethanol; Ethane-1-ol; Wine spirit; Ethyl alcohol; Alcohol,anhydrous; NCL-CO-3134; Ethan-1-ol; O Syoueta; Ethanol for disinfection; Ethaprocohol; Ethaprocohol-U; Ethalight; Ethalight-B; Anhydrous ethanol; Ethaprochol for disinfection; Ethaprochol-U for disinfection; Ethalight for disinfection; Ethalight-B for disinfection; Ethanol-FG for disinfection; Etha-IP for disinfection; Ethanol-IPA for disinfection; Ethanol-alpha for disinfection; Methyl carbinol; Spirits of wine; Dehydrated ethanolNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0684


khối lượng riêng (kg/m3) 0.789


màu sắc Không màu


trạng thái thông thường Lỏng


nhiệt độ sôi (°C) 78.37


nhiệt độ tan chảy (°C) -114