Hình công thức cấu tạo

C2H5COONH4

công thức rút gọn C3H9NO2Amoni propionat


Propionic acid ammonium; Propionic acid ammonium salt; Ammonium propionate; ActifoinNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 91.1091

Sử dụng là chất tham gia

HCl + C2H5COONH4 => NH4Cl + CH3CH2COOH
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D