AuF5

công thức rút gọn AuF5Vàng pentaflorua


Gold pentafluorideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 291.9585850 ± 0.0000065

Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

Au + KrF2 => Kr + AuF5 [KrF][AuF6] => F2 + Kr + AuF5