Advertisement

O


Oxi

Oxygen

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 15.99940 ± 0.00030

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

O - Oxi - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-O-Oxi-1383
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học O (Oxi)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

O có tác dụng với BaCl2.2H2O không? O có tác dụng với BaSiO3 không? O có tác dụng với BaH2 không? O có tác dụng với BeBr2 không? O có tác dụng với LiBr không? O có tác dụng với BrF không? O có tác dụng với NiBr2 không? O có tác dụng với Na2C2 không? O có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? O có tác dụng với K2PtCl4 không? O có tác dụng với Pt(OH)2 không? O có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? O có tác dụng với CHBr3 không? O có tác dụng với C2H5OLi không? O có tác dụng với LiHS không? O có tác dụng với C2H5OK không? O có tác dụng với D2S không? O có tác dụng với Al(OD)3 không? O có tác dụng với BeC2 không? O có tác dụng với Be2C không? O có tác dụng với H2SO4.H2O không? O có tác dụng với CCl3COOH không? O có tác dụng với C6H5OK không? O có tác dụng với C6H5COONa không? O có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? O có tác dụng với Cr(CO)6 không? O có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? O có tác dụng với Ca(PO3)2 không? O có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? O có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? O có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? O có tác dụng với (NO3) không? O có tác dụng với LiF không? O có tác dụng với NH4F không? O có tác dụng với U không? O có tác dụng với UF3 không? O có tác dụng với PF5 không? O có tác dụng với CaTiO3 không? O có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? O có tác dụng với H2[CdCl4] không? O có tác dụng với Cd không? O có tác dụng với HCOOLi không? O có tác dụng với Li2CO3 không? O có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? O có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? O có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? O có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? O có tác dụng với Na2CuO2 không? O có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? O có tác dụng với Fe(CO)5 không? O có tác dụng với Fe2(CO)9 không? O có tác dụng với Fe3(CO)12 không? O có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? O có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? O có tác dụng với FeO(OH) không? O có tác dụng với Fe2ZnO4 không? O có tác dụng với Na5FeO4 không? O có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? O có tác dụng với FeCl2.4H2O không? O có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? O có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? O có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? O có tác dụng với FeCr2O4 không? O có tác dụng với FeClOH không? O có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? O có tác dụng với B(OH)3 không? O có tác dụng với HO2 không? O có tác dụng với Te không? O có tác dụng với HCOOH không? O có tác dụng với NaHO2 không? O có tác dụng với NH4HS không? O có tác dụng với S2 không? O có tác dụng với H2S2O2 không? O có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? O có tác dụng với Fe(NO)4 không? O có tác dụng với H2O2.2H2O không? O có tác dụng với H2SO5 không? O có tác dụng với U(OH)4 không? O có tác dụng với Am không? O có tác dụng với Am(OH)4 không? O có tác dụng với Ca(HS)2 không? O có tác dụng với (N2H6)SO4 không? O có tác dụng với N2H4 không? O có tác dụng với H2S2O6 không? O có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? O có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? O có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? O có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? O có tác dụng với H4P2O8 không? O có tác dụng với HAuCl4 không? O có tác dụng với N2H5Cl không? O có tác dụng với NH3OHCl không? O có tác dụng với PH4Cl không? O có tác dụng với RhCl3 không? O có tác dụng với Rh không? O có tác dụng với C2H7NHCl không? O có tác dụng với C2H7N không? O có tác dụng với N2H6Cl2 không? O có tác dụng với Hg(CN)2 không? O có tác dụng với HgCrO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có O (Oxi) là chất tham gia

Oxygen

Xem tất cả phương trình sử dụng O

Phương trình có O (Oxi) là chất sản phẩm

Oxygen

Xem tất cả phương trình tạo ra O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 10:39:59am