Chất Hóa Học - NaOH.H2O - Natri hidroxit monohidrat

Sodium hydroxide monohydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaOH.H2O

công thức rút gọn


Natri hidroxit monohidrat

Sodium hydroxide monohydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaOH.H2O

Đánh giá

NaOH.H2O - Natri hidroxit monohidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaOH.H2O-Natri+hidroxit+monohidrat-2806
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaOH.H2O (Natri hidroxit monohidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaOH.H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaOH.H2O có tác dụng với C15H31COONa không? NaOH.H2O có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? NaOH.H2O có tác dụng với Al4C3 không? NaOH.H2O có tác dụng với OF2 không? NaOH.H2O có tác dụng với Sb2O5 không? NaOH.H2O có tác dụng với BP không? NaOH.H2O có tác dụng với NaFeO2 không? NaOH.H2O có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? NaOH.H2O có tác dụng với C3H5O9N3 không? NaOH.H2O có tác dụng với (C6H10O5)n không? NaOH.H2O có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? NaOH.H2O có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? NaOH.H2O có tác dụng với (C2H3Cl)n không? NaOH.H2O có tác dụng với CBrCl3 không? NaOH.H2O có tác dụng với Ag4P2O7 không? NaOH.H2O có tác dụng với BaS4O6 không? NaOH.H2O có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? NaOH.H2O có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? NaOH.H2O có tác dụng với NxOy không? NaOH.H2O có tác dụng với MgSO3 không? NaOH.H2O có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với H2B4O7 không? NaOH.H2O có tác dụng với MgNH4PO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với K2MnF6 không? NaOH.H2O có tác dụng với MnF3 không? NaOH.H2O có tác dụng với KSbF6 không? NaOH.H2O có tác dụng với NaSCN không? NaOH.H2O có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H11O7Na không? NaOH.H2O có tác dụng với FePO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? NaOH.H2O có tác dụng với Ca(OCl)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với ZnI2 không? NaOH.H2O có tác dụng với HCOONH3CH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với Ag2S2O3 không? NaOH.H2O có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với MoCl2 không? NaOH.H2O có tác dụng với PbBr2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CnH2nBr2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CuI2 không? NaOH.H2O có tác dụng với (NH2CO)2NH không? NaOH.H2O có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? NaOH.H2O có tác dụng với AAC không? NaOH.H2O có tác dụng với Sn(NO3)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3CH2CHO không? NaOH.H2O có tác dụng với C4H5Cl không? NaOH.H2O có tác dụng với NH2CH2COOH không? NaOH.H2O có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? NaOH.H2O có tác dụng với NH2CH2COONa không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? NaOH.H2O có tác dụng với C3H5Cl không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H5CH2ONa không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? NaOH.H2O có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? NaOH.H2O có tác dụng với Na2CrO2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3OCS2K không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? NaOH.H2O có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với Pb(BF4)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3CHClCH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3COO không? NaOH.H2O có tác dụng với H2PO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với HPO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với PO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với ZnO2 không? NaOH.H2O có tác dụng với P2S3 không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H14 không? NaOH.H2O có tác dụng với C4H10O không? NaOH.H2O có tác dụng với C7H14 không? NaOH.H2O có tác dụng với C8H16 không? NaOH.H2O có tác dụng với N không? NaOH.H2O có tác dụng với C2H3Cl3 không? NaOH.H2O có tác dụng với SCl2O không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H6O không? NaOH.H2O có tác dụng với Cu3P2 không? NaOH.H2O có tác dụng với MnO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với KCrO4 không? NaOH.H2O có tác dụng với CrO5 không? NaOH.H2O có tác dụng với H[CuCl2] không? NaOH.H2O có tác dụng với AlCO3 không? NaOH.H2O có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? NaOH.H2O có tác dụng với OHC6H5COOH không? NaOH.H2O có tác dụng với HONO không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? NaOH.H2O có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? NaOH.H2O có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? NaOH.H2O có tác dụng với R - COO - R' không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaOH.H2O (Natri hidroxit monohidrat) là chất tham gia

Sodium hydroxide monohydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng NaOH.H2O

Phương trình có NaOH.H2O (Natri hidroxit monohidrat) là chất sản phẩm

Sodium hydroxide monohydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra NaOH.H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:16:22am