Chất Hóa Học - HgSeO3 - Thủy ngân(II) selenit

Mercury(II) selenite

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HgSeO3

công thức rút gọn HgO3Se


Thủy ngân(II) selenit

Mercury(II) selenite

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 327.5482

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HgSeO3

Đánh giá

HgSeO3 - Thủy ngân(II) selenit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HgSeO3-Thuy+ngan(II)+selenit-1062
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HgSeO3 (Thủy ngân(II) selenit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HgSeO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HgSeO3 có tác dụng với CaSO3 không? HgSeO3 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? HgSeO3 có tác dụng với BF3 không? HgSeO3 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? HgSeO3 có tác dụng với HBO2 không? HgSeO3 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? HgSeO3 có tác dụng với NOCl không? HgSeO3 có tác dụng với PCl5 không? HgSeO3 có tác dụng với Cr(CO)3 không? HgSeO3 có tác dụng với HCOONa không? HgSeO3 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? HgSeO3 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? HgSeO3 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? HgSeO3 có tác dụng với SF6 không? HgSeO3 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? HgSeO3 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? HgSeO3 có tác dụng với FeSiO3 không? HgSeO3 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? HgSeO3 có tác dụng với CH3COOCH3 không? HgSeO3 có tác dụng với KH không? HgSeO3 có tác dụng với Mn3O4 không? HgSeO3 có tác dụng với K3MnO4 không? HgSeO3 có tác dụng với MgC2 không? HgSeO3 có tác dụng với Li2C2 không? HgSeO3 có tác dụng với K2SiO3 không? HgSeO3 có tác dụng với HMnO4 không? HgSeO3 có tác dụng với BeSO4 không? HgSeO3 có tác dụng với Li2S không? HgSeO3 có tác dụng với BeS không? HgSeO3 có tác dụng với Na2ZnO2 không? HgSeO3 có tác dụng với NaH2PO4 không? HgSeO3 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? HgSeO3 có tác dụng với HPO3 không? HgSeO3 có tác dụng với MnBr2 không? HgSeO3 có tác dụng với PtCl2 không? HgSeO3 có tác dụng với MnCl2 không? HgSeO3 có tác dụng với MnI2 không? HgSeO3 có tác dụng với MgS không? HgSeO3 có tác dụng với BaS không? HgSeO3 có tác dụng với Bi2O3 không? HgSeO3 có tác dụng với Bi không? HgSeO3 có tác dụng với B4C không? HgSeO3 có tác dụng với TiC không? HgSeO3 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? HgSeO3 có tác dụng với BaSO3 không? HgSeO3 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? HgSeO3 có tác dụng với C6H5OCH3 không? HgSeO3 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? HgSeO3 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? HgSeO3 có tác dụng với K2ZnO2 không? HgSeO3 có tác dụng với KSH không? HgSeO3 có tác dụng với Li3N không? HgSeO3 có tác dụng với Mg3N2 không? HgSeO3 có tác dụng với Mg2Si không? HgSeO3 có tác dụng với MnSiO3 không? HgSeO3 có tác dụng với RbOH không? HgSeO3 có tác dụng với Na2PbO2 không? HgSeO3 có tác dụng với Rb2S không? HgSeO3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? HgSeO3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? HgSeO3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? HgSeO3 có tác dụng với CsSH không? HgSeO3 có tác dụng với P2O3 không? HgSeO3 có tác dụng với P2S5 không? HgSeO3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? HgSeO3 có tác dụng với RbSH không? HgSeO3 có tác dụng với LiSH không? HgSeO3 có tác dụng với NaSH không? HgSeO3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? HgSeO3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? HgSeO3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? HgSeO3 có tác dụng với XeF6 không? HgSeO3 có tác dụng với XeOF4 không? HgSeO3 có tác dụng với XeF4 không? HgSeO3 có tác dụng với XeO3 không? HgSeO3 có tác dụng với SF4 không? HgSeO3 có tác dụng với H2S2O4 không? HgSeO3 có tác dụng với K3As không? HgSeO3 có tác dụng với H3As không? HgSeO3 có tác dụng với H3Sb không? HgSeO3 có tác dụng với K3Sb không? HgSeO3 có tác dụng với Si(OH)4 không? HgSeO3 có tác dụng với (COONa)2 không? HgSeO3 có tác dụng với (COOH)2 không? HgSeO3 có tác dụng với NH4ClO4 không? HgSeO3 có tác dụng với Na3Sb không? HgSeO3 có tác dụng với ZnS2O4 không? HgSeO3 có tác dụng với NH4Br không? HgSeO3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? HgSeO3 có tác dụng với BaC2 không? HgSeO3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? HgSeO3 có tác dụng với Na3As không? HgSeO3 có tác dụng với SiCl4 không? HgSeO3 có tác dụng với Xe không? HgSeO3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? HgSeO3 có tác dụng với FeSiO2 không? HgSeO3 có tác dụng với RCH2OH không? HgSeO3 có tác dụng với RCOONa không? HgSeO3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? HgSeO3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HgSeO3 (Thủy ngân(II) selenit) là chất tham gia

Mercury(II) selenite

Xem tất cả phương trình sử dụng HgSeO3

Phương trình có HgSeO3 (Thủy ngân(II) selenit) là chất sản phẩm

Mercury(II) selenite

Xem tất cả phương trình tạo ra HgSeO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:18:18am