Chất Hóa Học - Hg(NO3)2.H2O - Thủy ngân(II) nitrat monohidrat

Nitric acid mercury hydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg(NO3)2.H2O

công thức rút gọn H2HgN2O7


Thủy ngân(II) nitrat monohidrat

Nitric acid mercury hydrate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 342.6151

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân(II) nitrat được sử dụng trong các phản ứng thủy ngân hóa. Đặc biệt, nó được sử dụng trong các phản ứng liên quan đến ketone. Một trong những chất hoá học mà có phản ứng mạnh nhất là acetone. Phản ứng này sử dụng thủy ngân nitric, oxit thủy ngân và calci sulfat để biến đổi aceton, CH3C(O)CH3 thành CH3C(O)CH2HgI. Acetone là một hợp chất mà hầu hết các phương pháp thủy ngân hóa khác được chứng minh là không hiệu quả. Hợp chất nitrat thủy ngân hoạt động vì nó là một tác nhân oxy hóa mạnh. Ngoài ra, khi thuỷ ngân được hòa tan trong axit nitric, dạng axit của nitrat thủy ngân được hình thành. Dạng axit này có khả năng đảo ngược các phân tử sucrose.

Advertisement

Đánh giá

Hg(NO3)2.H2O - Thủy ngân(II) nitrat monohidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg(NO3)2.H2O-Thuy+ngan(II)+nitrat+monohidrat-1056
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg(NO3)2.H2O (Thủy ngân(II) nitrat monohidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg(NO3)2.H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H6Cl6 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H5CH2Cl không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Ti không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CaHPO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CaSO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BF3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với HBO2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với NOCl không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với PCl5 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Cr(CO)3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với HCOONa không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với SF6 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với FeSiO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Fe(SO4)3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CH3COOCH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với KH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Mn3O4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K3MnO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MgC2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Li2C2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K2SiO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với HMnO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BeSO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Li2S không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BeS không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Na2ZnO2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với NaH2PO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với HPO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MnBr2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với PtCl2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MnCl2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MnI2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MgS không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BaS không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Bi2O3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Bi không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với B4C không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với TiC không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BaSO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Ba(ClO)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H5OCH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K2ZnO2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với KSH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Li3N không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Mg3N2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Mg2Si không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với MnSiO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với RbOH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Na2PbO2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Rb2S không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với CsSH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với P2O3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với P2S5 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với RbSH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với LiSH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với NaSH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H4CH3OH không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H5COCH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với XeF6 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với XeOF4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với XeF4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với XeO3 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với SF4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với H2S2O4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K3As không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với H3As không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với H3Sb không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với K3Sb không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Si(OH)4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với (COONa)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với (COOH)2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với NH4ClO4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Na3Sb không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với ZnS2O4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với NH4Br không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với BaC2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Na3As không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với SiCl4 không? Hg(NO3)2.H2O có tác dụng với Xe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg(NO3)2.H2O (Thủy ngân(II) nitrat monohidrat) là chất tham gia

Nitric acid mercury hydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng Hg(NO3)2.H2O

Phương trình có Hg(NO3)2.H2O (Thủy ngân(II) nitrat monohidrat) là chất sản phẩm

Nitric acid mercury hydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra Hg(NO3)2.H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:33:01am