Advertisement

Chất Hóa Học - Hg(IO3)2 - Thủy ngân(II) iodat

Mercury(II) iodate; Diiodic acid mercury(II) salt; Mercuric iodate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg(IO3)2

công thức rút gọn HgI2O6


Thủy ngân(II) iodat

Mercury(II) iodate; Diiodic acid mercury(II) salt; Mercuric iodate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 550.3953

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân(II) iodat được sử dụng làm thuốc thử phòng thí nghiệm và dùng để điều chế các hợp chất khác.

Advertisement

Đánh giá

Hg(IO3)2 - Thủy ngân(II) iodat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg(IO3)2-Thuy+ngan(II)+iodat-1054
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg(IO3)2 (Thủy ngân(II) iodat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg(IO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg(IO3)2 có tác dụng với SiC không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H6Cl6 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Ti không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CaHPO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CaSO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BF3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? Hg(IO3)2 có tác dụng với HBO2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với NOCl không? Hg(IO3)2 có tác dụng với PCl5 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Cr(CO)3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với HCOONa không? Hg(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với SF6 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với FeSiO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CH3COOCH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với KH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Mn3O4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K3MnO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MgC2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Li2C2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K2SiO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với HMnO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BeSO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Li2S không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BeS không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Na2ZnO2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với NaH2PO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với HPO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MnBr2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với PtCl2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MnCl2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MnI2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MgS không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BaS không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Bi2O3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Bi không? Hg(IO3)2 có tác dụng với B4C không? Hg(IO3)2 có tác dụng với TiC không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BaSO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H5OCH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K2ZnO2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với KSH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Li3N không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Mg3N2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Mg2Si không? Hg(IO3)2 có tác dụng với MnSiO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với RbOH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Na2PbO2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Rb2S không? Hg(IO3)2 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với CsSH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với P2O3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với P2S5 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Hg(IO3)2 có tác dụng với RbSH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với LiSH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với NaSH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H4CH3OH không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H5COCH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với XeF6 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với XeOF4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với XeF4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với XeO3 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với SF4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với H2S2O4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K3As không? Hg(IO3)2 có tác dụng với H3As không? Hg(IO3)2 có tác dụng với H3Sb không? Hg(IO3)2 có tác dụng với K3Sb không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Si(OH)4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với (COONa)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với (COOH)2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với NH4ClO4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Na3Sb không? Hg(IO3)2 có tác dụng với ZnS2O4 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với NH4Br không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với BaC2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Hg(IO3)2 có tác dụng với Na3As không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg(IO3)2 (Thủy ngân(II) iodat) là chất tham gia

Mercury(II) iodate; Diiodic acid mercury(II) salt; Mercuric iodate

Xem tất cả phương trình sử dụng Hg(IO3)2

Phương trình có Hg(IO3)2 (Thủy ngân(II) iodat) là chất sản phẩm

Mercury(II) iodate; Diiodic acid mercury(II) salt; Mercuric iodate

Xem tất cả phương trình tạo ra Hg(IO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:38:55pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(