Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cu2C

công thức rút gọn CCu2


Đồng cacbua

copper carbonide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.1027

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Cu2C

Đánh giá

Cu2C - Đồng cacbua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Cu2C-dong+cacbua-2136
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Cu2C (Đồng cacbua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Cu2C có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Cu2C có tác dụng với NH4VO3 không? Cu2C có tác dụng với NaVO3 không? Cu2C có tác dụng với VO2NO3 không? Cu2C có tác dụng với Al(BH4)3 không? Cu2C có tác dụng với [BH4] không? Cu2C có tác dụng với Na2Hg không? Cu2C có tác dụng với NaB3H8 không? Cu2C có tác dụng với SrO không? Cu2C có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? Cu2C có tác dụng với SrSO4 không? Cu2C có tác dụng với SrS không? Cu2C có tác dụng với Sr(OH)2 không? Cu2C có tác dụng với SrCl2 không? Cu2C có tác dụng với Sr(NO3)2 không? Cu2C có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? Cu2C có tác dụng với Sb2O4 không? Cu2C có tác dụng với SbH3 không? Cu2C có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? Cu2C có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? Cu2C có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? Cu2C có tác dụng với NaSbO3 không? Cu2C có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? Cu2C có tác dụng với SbOF3 không? Cu2C có tác dụng với SbOF không? Cu2C có tác dụng với HSbF6 không? Cu2C có tác dụng với AsCl3 không? Cu2C có tác dụng với As(OH)3 không? Cu2C có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? Cu2C có tác dụng với Fe3O4 không? Cu2C có tác dụng với HBF4 không? Cu2C có tác dụng với B4H10 không? Cu2C có tác dụng với SbOCl không? Cu2C có tác dụng với LiBH4 không? Cu2C có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? Cu2C có tác dụng với AuCl không? Cu2C có tác dụng với AuCl3.2H2O không? Cu2C có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? Cu2C có tác dụng với Au2S3 không? Cu2C có tác dụng với HBrO4 không? Cu2C có tác dụng với BrF5 không? Cu2C có tác dụng với NH4BrO3 không? Cu2C có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? Cu2C có tác dụng với Ca2P2O7 không? Cu2C có tác dụng với NbCl5 không? Cu2C có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? Cu2C có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? Cu2C có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? Cu2C có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? Cu2C có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? Cu2C có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? Cu2C có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? Cu2C có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? Cu2C có tác dụng với FeCuS2 không? Cu2C có tác dụng với H2SiO3 không? Cu2C có tác dụng với BeSO4.4H2O không? Cu2C có tác dụng với Li2SO4 không? Cu2C có tác dụng với [Li(H2O)4] không? Cu2C có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? Cu2C có tác dụng với NaPO3 không? Cu2C có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? Cu2C có tác dụng với Pt2Cl6 không? Cu2C có tác dụng với BiI3 không? Cu2C có tác dụng với BiBr3 không? Cu2C có tác dụng với BiOF không? Cu2C có tác dụng với NaBiO3 không? Cu2C có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? Cu2C có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? Cu2C có tác dụng với Bi2O4 không? Cu2C có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? Cu2C có tác dụng với MgBr2 không? Cu2C có tác dụng với RbOH.H2O không? Cu2C có tác dụng với RbOH.2H2O không? Cu2C có tác dụng với RbHO2 không? Cu2C có tác dụng với RbNH2 không? Cu2C có tác dụng với RbHS không? Cu2C có tác dụng với Rb2SO4 không? Cu2C có tác dụng với Rb2S.4H2O không? Cu2C có tác dụng với P4S10 không? Cu2C có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? Cu2C có tác dụng với RbHSO4 không? Cu2C có tác dụng với Rb2S2O3 không? Cu2C có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? Cu2C có tác dụng với Na3PO2S2 không? Cu2C có tác dụng với Na3POS3 không? Cu2C có tác dụng với Ba3XeO6 không? Cu2C có tác dụng với S2F2 không? Cu2C có tác dụng với SOF4 không? Cu2C có tác dụng với Zn3As2 không? Cu2C có tác dụng với AsI3 không? Cu2C có tác dụng với Hg3As2 không? Cu2C có tác dụng với Br3N.6NH3 không? Cu2C có tác dụng với NH4 không? Cu2C có tác dụng với Pr6O11 không? Cu2C có tác dụng với PrO2 không? Cu2C có tác dụng với NaClO3.3H2O không? Cu2C có tác dụng với Pr không? Cu2C có tác dụng với PrF3 không? Cu2C có tác dụng với PrI3 không? Cu2C có tác dụng với PrBr3 không? Cu2C có tác dụng với Si2H6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Cu2C (Đồng cacbua) là chất tham gia

copper carbonide

Xem tất cả phương trình sử dụng Cu2C

Phương trình có Cu2C (Đồng cacbua) là chất sản phẩm

copper carbonide

Xem tất cả phương trình tạo ra Cu2C

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:32:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(