Chất Hóa Học - CaTeO3 - Canxi telurit

Tellurous acid calcium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaTeO3

công thức rút gọn CaO3Te


Canxi telurit

Tellurous acid calcium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 215.6762

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaTeO3

Đánh giá

CaTeO3 - Canxi telurit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaTeO3-Canxi+telurit-451
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 2.Chất

Chất là gì và có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong bài học này để tìm hiểu rõ hơn về chất và các tính chất của nó.

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaTeO3 (Canxi telurit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaTeO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaTeO3 có tác dụng với CsN3 không? CaTeO3 có tác dụng với CsNbO3 không? CaTeO3 có tác dụng với CsOH không? CaTeO3 có tác dụng với CsO2 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2S không? CaTeO3 có tác dụng với CsSeO4 không? CaTeO3 có tác dụng với CsTaO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2CO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2C2O4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2CrO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? CaTeO3 có tác dụng với CsH2PO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2MoO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2O không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2SO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2SO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2SiO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2TeO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2TiO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs2WO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs3PO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cs3VO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? CaTeO3 có tác dụng với CuBr2 không? CaTeO3 có tác dụng với CuBr không? CaTeO3 có tác dụng với CuC2O4 không? CaTeO3 có tác dụng với CuCl không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? CaTeO3 có tác dụng với CuCl2 không? CaTeO3 có tác dụng với CuFe2O4 không? CaTeO3 có tác dụng với CuFe2S3 không? CaTeO3 có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? CaTeO3 có tác dụng với CuI không? CaTeO3 có tác dụng với CuIO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(IO3)2 không? CaTeO3 có tác dụng với CuMoO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? CaTeO3 có tác dụng với CuSCN không? CaTeO3 có tác dụng với CuSO4 không? CaTeO3 có tác dụng với CuSe không? CaTeO3 có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? CaTeO3 có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? CaTeO3 có tác dụng với CuSiO3 không? CaTeO3 có tác dụng với CuTeO3 không? CaTeO3 có tác dụng với CuTiO3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu(VO3)2 không? CaTeO3 có tác dụng với CuWO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu2Se không? CaTeO3 có tác dụng với Cu2Te không? CaTeO3 có tác dụng với Cu3As không? CaTeO3 có tác dụng với Cu3P không? CaTeO3 có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu3Sb không? CaTeO3 có tác dụng với Cu9S5 không? CaTeO3 có tác dụng với Cu3Zn2 không? CaTeO3 có tác dụng với DBr không? CaTeO3 có tác dụng với DI không? CaTeO3 có tác dụng với DLi không? CaTeO3 có tác dụng với DNa không? CaTeO3 có tác dụng với D2O không? CaTeO3 có tác dụng với Br3Dy không? CaTeO3 có tác dụng với DyCl2 không? CaTeO3 có tác dụng với DyCl3 không? CaTeO3 có tác dụng với DySi2 không? CaTeO3 có tác dụng với Dy2O3 không? CaTeO3 có tác dụng với Dy2S3 không? CaTeO3 có tác dụng với CeB6 không? CaTeO3 có tác dụng với CeCl2 không? CaTeO3 có tác dụng với CeC3 không? CaTeO3 có tác dụng với CeS3 không? CaTeO3 có tác dụng với ClOClO3 không? CaTeO3 có tác dụng với CoAs2 không? CaTeO3 có tác dụng với CoCr2O4 không? CaTeO3 có tác dụng với Co(NO3)3 không? CaTeO3 có tác dụng với CoSb không? CaTeO3 có tác dụng với CoTiO3 không? CaTeO3 có tác dụng với CoWO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Co2B không? CaTeO3 có tác dụng với Co2SO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Co2S3 không? CaTeO3 có tác dụng với Co2SnO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Co3(Fe(CN)6)2 không? CaTeO3 có tác dụng với CrCl4 không? CaTeO3 có tác dụng với CrO2 không? CaTeO3 có tác dụng với CrVO4 không? CaTeO3 có tác dụng với Cr2(SO4)3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cr2Se3 không? CaTeO3 có tác dụng với Cr2(TeO4)3 không? CaTeO3 có tác dụng với CsBr3 không? CaTeO3 có tác dụng với CsSCN không? CaTeO3 có tác dụng với CuTe không? CaTeO3 có tác dụng với DyBr3 không? CaTeO3 có tác dụng với ErF không? CaTeO3 có tác dụng với ErF2 không? CaTeO3 có tác dụng với C12H6O2 không? CaTeO3 có tác dụng với ErF3 không? CaTeO3 có tác dụng với ErI3 không? CaTeO3 có tác dụng với ErI4Na không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaTeO3 (Canxi telurit) là chất tham gia

Tellurous acid calcium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng CaTeO3

Phương trình có CaTeO3 (Canxi telurit) là chất sản phẩm

Tellurous acid calcium salt

Xem tất cả phương trình tạo ra CaTeO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:09:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(