Chất Hóa Học - Ba[Sn(OH)6] - Barium hexahydroxystannate(IV)

Advertisement

Ba[Sn(OH)6]

công thức rút gọn BaH6O6Sn


Barium hexahydroxystannate(IV)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 358.0810

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba[Sn(OH)6]

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Ba[Sn(OH)6] - Barium hexahydroxystannate(IV) - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba%5BSn(OH)6%5D-Barium+hexahydroxystannate(IV)-2802
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba[Sn(OH)6] (Barium hexahydroxystannate(IV))

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba[Sn(OH)6] có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CCl3CHO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (NH4)2[Hg(SCN)4] không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Zn[Hg(SCN)4] không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với fecl2y/x không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C15H31COONa không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Al4C3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với OF2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Sb2O5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với BP không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NaFeO2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C3H5O9N3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (C6H10O5)n không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (C2H3Cl)n không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CBrCl3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Ag4P2O7 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với BaS4O6 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NxOy không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với MgSO3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với H2B4O7 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với MgNH4PO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với K2MnF6 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với MnF3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với KSbF6 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NaSCN không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H11O7Na không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với FePO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Ca(OCl)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với ZnI2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với HCOONH3CH3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Ag2S2O3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với MoCl2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với PbBr2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CnH2nBr2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CuI2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (NH2CO)2NH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với AAC không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Sn(NO3)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3CH2CHO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C4H5Cl không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NH2CH2COOH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với NH2CH2COONa không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C3H5Cl không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H5CH2ONa không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Na2CrO2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3OCS2K không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Pb(BF4)2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3CHClCH3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3COO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với H2PO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với HPO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với PO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với ZnO2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với P2S3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H14 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C4H10O không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C7H14 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C8H16 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với N không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C2H3Cl3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với SCl2O không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H6O không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với Cu3P2 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với MnO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với KCrO4 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CrO5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với H[CuCl2] không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với AlCO3 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với OHC6H5COOH không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với HONO không? Ba[Sn(OH)6] có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba[Sn(OH)6] (Barium hexahydroxystannate(IV)) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Ba[Sn(OH)6]

Phương trình có Ba[Sn(OH)6] (Barium hexahydroxystannate(IV)) là chất sản phẩm

Ba(NO3)2 + Na2[Sn(OH)6] → 2NaNO3 + Ba[Sn(OH)6] Xem tất cả phương trình tạo ra Ba[Sn(OH)6]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 06:00:30am