Advertisement

Al(C2H5)3

công thức rút gọn C6H15Al


Triethylaluminum

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.1648

Khối lượng riêng (kg/m3) 835

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 128

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -50

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Tiền chất của rượu béo: Triethylaluminium được sử dụng công nghiệp như một chất trung gian trong sản xuất rượu béo, được chuyển thành chất tẩy rửa. Bước đầu tiên liên quan đến quá trình oligome hóa ethylene bằng phản ứng Aufbau, tạo ra hỗn hợp các hợp chất Trialkylaluminium (được đơn giản hóa ở đây là các nhóm octyl) 2. Chất đồng xúc tác trong phản ứng trùng hợp olefin: Một lượng lớn TEAL và nhôm alkyl liên quan được sử dụng trong xúc tác Ziegler-Natta. Chúng phục vụ để kích hoạt chất xúc tác kim loại chuyển tiếp vừa là chất khử vừa là tác nhân kiềm hóa. TEAL cũng có chức năng làm sạch nước và oxy 3. Thuốc thử trong hóa học hữu cơ và organometallic: Triethylaluminium có công dụng thích hợp làm tiền chất của các hợp chất organoaluminium khác, chẳng hạn như diethylaluminium cyanide
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Al(C2H5)3 - Triethylaluminum - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Al(C2H5)3-Triethylaluminum-1556
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Al(C2H5)3 (Triethylaluminum)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Al(C2H5)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2SiS3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2S.9H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Sb2S3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na3SbS3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với CH3COCH2Br không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2S2O5 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2S5 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với H2S2O3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với HSO3Cl không? Al(C2H5)3 có tác dụng với S2O5Cl2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2Sx không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na4SiO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2SO3Se không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na3PO3S không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PSCl3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaBr.2H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaBrO không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaIO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaIO không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Pb2P2O6 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na4P2O6 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NO2NH2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với GeH4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với GeO2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Br không? Al(C2H5)3 có tác dụng với (S2O3) không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaCuCl2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaCl.2H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaI.2H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na4N2O4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NO2F không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaB(OH)4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với OH không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Li2NH không? Al(C2H5)3 có tác dụng với (NH4)HF2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PN(NH2)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PN2H không? Al(C2H5)3 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với TcCl4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NOF không? Al(C2H5)3 có tác dụng với D3PO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NH4SCN không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PbCO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Pb(N3)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với K2PbO2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PbO2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PBr5 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PBr3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PBr3O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với H3PO2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với PH4I không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Li2SiO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với SiO không? Al(C2H5)3 có tác dụng với MgSiO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Be2SiO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Li4SiO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với ZnSiO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với SiO2.nH2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với SnO không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với HSnCl3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với N2H4.H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với CuF2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với HSO3F không? Al(C2H5)3 có tác dụng với SO2F2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với KSO2F không? Al(C2H5)3 có tác dụng với NaSO2F không? Al(C2H5)3 có tác dụng với D2SO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với HSO3NH2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với LiSO3F không? Al(C2H5)3 có tác dụng với ZnSO3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Zn2SiO4 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với BiCl3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Bi2S3 không? Al(C2H5)3 có tác dụng với Na2N2O2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Al(C2H5)3 (Triethylaluminum) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Al(C2H5)3

Phương trình có Al(C2H5)3 (Triethylaluminum) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra Al(C2H5)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:14:44am