Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AgSbS2

công thức rút gọn AgS2Sb


Bạc antimon sunfua

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 293.7582

Khối lượng riêng (kg/m3) 5100

Màu sắc Màu từ sắt đen đến xám thép. Ánh kim loại.

Trạng thái thông thường Tinh thể mờ đục

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AgSbS2

Đánh giá

AgSbS2 - Bạc antimon sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AgSbS2-Bac+antimon+sunfua-2758
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AgSbS2 (Bạc antimon sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AgSbS2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AgSbS2 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? AgSbS2 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? AgSbS2 có tác dụng với C6H5N2Cl không? AgSbS2 có tác dụng với (C2H4)n không? AgSbS2 có tác dụng với C4H6Br2 không? AgSbS2 có tác dụng với C3H4Br4 không? AgSbS2 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? AgSbS2 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? AgSbS2 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? AgSbS2 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? AgSbS2 có tác dụng với C2H4Cl2 không? AgSbS2 có tác dụng với C6Cl6 không? AgSbS2 có tác dụng với C4H6Br4 không? AgSbS2 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? AgSbS2 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? AgSbS2 có tác dụng với CuS2 không? AgSbS2 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? AgSbS2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? AgSbS2 có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với C6H4CH3ONa không? AgSbS2 có tác dụng với P2H4 không? AgSbS2 có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? AgSbS2 có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? AgSbS2 có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? AgSbS2 có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? AgSbS2 có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? AgSbS2 có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? AgSbS2 có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? AgSbS2 có tác dụng với (C2H5)2O không? AgSbS2 có tác dụng với Ba(COO)2 không? AgSbS2 có tác dụng với Ca(COO)2 không? AgSbS2 có tác dụng với Sr(COO)2 không? AgSbS2 có tác dụng với BaBr2 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? AgSbS2 có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? AgSbS2 có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? AgSbS2 có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? AgSbS2 có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không? AgSbS2 có tác dụng với HOOC(CH2)4COOH không? AgSbS2 có tác dụng với NaOOC(CH2)4COONa không? AgSbS2 có tác dụng với (HOC6H3CH2)n không? AgSbS2 có tác dụng với (C2H5O)2Mg không? AgSbS2 có tác dụng với CxHy không? AgSbS2 có tác dụng với CCl3CHO không? AgSbS2 có tác dụng với (NH4)2[Hg(SCN)4] không? AgSbS2 có tác dụng với Zn[Hg(SCN)4] không? AgSbS2 có tác dụng với fecl2y/x không? AgSbS2 có tác dụng với C15H31COONa không? AgSbS2 có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? AgSbS2 có tác dụng với Al4C3 không? AgSbS2 có tác dụng với OF2 không? AgSbS2 có tác dụng với Sb2O5 không? AgSbS2 có tác dụng với BP không? AgSbS2 có tác dụng với NaFeO2 không? AgSbS2 có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? AgSbS2 có tác dụng với C3H5O9N3 không? AgSbS2 có tác dụng với (C6H10O5)n không? AgSbS2 có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? AgSbS2 có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? AgSbS2 có tác dụng với (C2H3Cl)n không? AgSbS2 có tác dụng với CBrCl3 không? AgSbS2 có tác dụng với Ag4P2O7 không? AgSbS2 có tác dụng với BaS4O6 không? AgSbS2 có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? AgSbS2 có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? AgSbS2 có tác dụng với NxOy không? AgSbS2 có tác dụng với MgSO3 không? AgSbS2 có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? AgSbS2 có tác dụng với H2B4O7 không? AgSbS2 có tác dụng với MgNH4PO4 không? AgSbS2 có tác dụng với K2MnF6 không? AgSbS2 có tác dụng với MnF3 không? AgSbS2 có tác dụng với KSbF6 không? AgSbS2 có tác dụng với NaSCN không? AgSbS2 có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? AgSbS2 có tác dụng với C6H11O7Na không? AgSbS2 có tác dụng với FePO4 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? AgSbS2 có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? AgSbS2 có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? AgSbS2 có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? AgSbS2 có tác dụng với Ca(OCl)2 không? AgSbS2 có tác dụng với ZnI2 không? AgSbS2 có tác dụng với HCOONH3CH3 không? AgSbS2 có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? AgSbS2 có tác dụng với Ag2S2O3 không? AgSbS2 có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? AgSbS2 có tác dụng với MoCl2 không? AgSbS2 có tác dụng với PbBr2 không? AgSbS2 có tác dụng với CnH2nBr2 không? AgSbS2 có tác dụng với CuI2 không? AgSbS2 có tác dụng với (NH2CO)2NH không? AgSbS2 có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? AgSbS2 có tác dụng với AAC không? AgSbS2 có tác dụng với Sn(NO3)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AgSbS2 (Bạc antimon sunfua) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng AgSbS2

Phương trình có AgSbS2 (Bạc antimon sunfua) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra AgSbS2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:56:10am