Chất Hóa Học - [Mg(NH3)6]Cl2 - Hexaminmagie (II) clorua

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Mg(NH3)6]Cl2

công thức rút gọn Cl2H18MgN6


Hexaminmagie (II) clorua

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.3941

Màu sắc Bột màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Chuyển đổi và lưu trữ năng lượng như: 1. Tính chất lưu trữ hydro của hệ thống kết hợp Mg (NH3) 6Cl2-LiH: Sử dụng Mg (NH3) 6Cl2 có thể lưu trữ 9,1% hydro theo trọng lượng dưới dạng amoniac. Việc lưu trữ hoàn toàn có thể đảo ngược và bằng cách kết hợp nó với chất xúc tác phân hủy amoniac, hydro có thể được phân phối ở nhiệt độ dưới 620 K. 2. Một hệ thống lưu trữ / phân phối amoniac mật độ cao dựa trên Mg (NH3) 6Cl2 cho SCR hạ DeNOx trong phương tiện giao thông
Advertisement

Đánh giá

[Mg(NH3)6]Cl2 - Hexaminmagie (II) clorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BMg(NH3)6%5DCl2-Hexaminmagie+(II)+clorua-1948
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Bài 37. Etilen

Êtilen là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, tan nhiều trong ete và một số dung môi hữu cơ.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Mg(NH3)6]Cl2 (Hexaminmagie (II) clorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Mg(NH3)6]Cl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaReO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C5H6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaC5H5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeSO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeP2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiOOH không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiF3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Bi(OH)3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HBiCl4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaCl3.H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaClO không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với LiGaH4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaOOH không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaGaO2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ZnGa2O4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HNCS không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2C2N2S3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pt(CN)2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CNCl không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH3OHClO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HI3O8 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C17H33COONa không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ClO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaBr không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HIO không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4N3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4I3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH2Cl không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Cl2.nH2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NCl3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với KI3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H4PO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As(HSO4)3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeCl4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với TeO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeOCl2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ag2Te không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2Se không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSe không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As2O5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2HAsO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As2S5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3AsO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (PO3) không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SO3NH2− không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H3NSO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaH2NSO3 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HSO5 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HPF6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PF6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (Cr2O7) không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với XeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2TeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2H4TeO6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ba2XeO6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Te(OH)6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với XeO3F2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với XeO2F4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2XeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với K2H4TeO6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na6TeO6 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HfI4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2HgCl4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Hg2I2 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với K2[HgI4] không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4I không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HgSO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C3N4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HSCN không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (Hg2N)I không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Hg2SeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HgSeO4 không? [Mg(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2SnCl6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Mg(NH3)6]Cl2 (Hexaminmagie (II) clorua) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Mg(NH3)6]Cl2

Phương trình có [Mg(NH3)6]Cl2 (Hexaminmagie (II) clorua) là chất sản phẩm

6NH3 + MgCl2 → [Mg(NH3)6]Cl2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Mg(NH3)6]Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:22:55pm