Advertisement

Chất Hóa Học - [Li(H2O)4)]OH - Tetraaqualithium(I) hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Li(H2O)4)]OH

công thức rút gọn


Tetraaqualithium(I) hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1460

Màu sắc Màu trắng, ưa ẩm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 924

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 450

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hydroxit liti được sử dụng trong các thiết bị lọc CO2 để tinh chế các dạng khí hay không khí. Nó cũng được sử dụng như là môi trường truyền nhiệt hay chất điện giải trong pin/ắc quy, và như là chất xúc tác cho quá trình polyme hóa. Nó cũng được sử dụng trong công nghiệp gốm sứ, sản xuất các hợp chất khác của liti và trong este hóa, đặc biệt cho stearat liti (chất được sử dụng như là chất bôi trơn mục đích chung do nó hữu ích kể cả đối với nhiệt độ cao hay thấp và khả năng chống nước cao của nó). Hydroxit liti được sử dụng trong các hệ thống tinh lọc khí thở cho các tàu vũ trụ (Các hộp nhỏ chứa hydroxit liti trong các khối LM và CM (sau khi biến đổi) cho các nhà du hành vũ trụ của Apollo 13), các tàu ngầm và các thiết bị thở để loại bỏ điôxít cacbon từ khí thở ra bằng cách tạo ra cacbonat liti và nước. Dạng hydroxit khan được ưa chuộng hơn do có khối lượng nhỏ hơn và sản sinh ít nước hơn trong các hệ thống cung cấp khí thở của tàu vũ trụ. 1 gam hydroxit liti khan có thể loại bỏ 450 cm3 khí điôxít cacbon. Dạng monohydrat mất nước ở nhiệt độ 100-110 °C.
Advertisement

Đánh giá

[Li(H2O)4)]OH - Tetraaqualithium(I) hydroxide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BLi(H2O)4)%5DOH-Tetraaqualithium(I)+hydroxide-2412
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Li(H2O)4)]OH (Tetraaqualithium(I) hydroxide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Li(H2O)4)]OH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Li(H2O)4)]OH có tác dụng với ThCl4.8H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với ThO2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với [SO3] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BaI2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na5P3O10 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với TeO không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2Se2O5 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaIO4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaIO3.H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với GeS không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với HS không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với K[Al(OH)4] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với AgSbS2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Sb2S5 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na3SbS4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na3P3O9 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với H2P2O7 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2H2P2O5 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ag4Ge không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2GeO3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với H2GeO3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với CoNO3OH không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BI3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với PN(NH) không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với TcO2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Tc2O7 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với H2TcCl6 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaTcO4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Tc không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với HTcO4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Tc2S7 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với TcS2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Tc(OH)4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với PbF2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với I không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với SnF2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Si2O3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2SnO2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2SnO3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2SnCl6 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với KCr(SO4)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaClO.5H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaOH.H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với SO3F không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NaSO3F không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với SO2.nH2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với SO3NH2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi(NO3)O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BiO(OH) không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BiClO không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BiCl(OH)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với BiSO4(OH) không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với At2S3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với AtCl3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với [N2O2] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ag2N2O2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NiF3 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với KHF2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với K2NiF4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ni(NO3)OH không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với NiF2.4H2O không? [Li(H2O)4)]OH có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Li(H2O)4)]OH (Tetraaqualithium(I) hydroxide) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Li(H2O)4)]OH

Phương trình có [Li(H2O)4)]OH (Tetraaqualithium(I) hydroxide) là chất sản phẩm

4H2O + LiOH → [Li(H2O)4)]OH Xem tất cả phương trình tạo ra [Li(H2O)4)]OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 02:14:37pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(