Chất Hóa Học - [Cu(NO3)4](OH)2 - Tetranitratecopper(II) hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Cu(NO3)4](OH)2

công thức rút gọn CuH2N4O14


Tetranitratecopper(II) hydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 345.5803

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Cu(NO3)4](OH)2

Đánh giá

[Cu(NO3)4](OH)2 - Tetranitratecopper(II) hydroxide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BCu(NO3)4%5D(OH)2-Tetranitratecopper(II)+hydroxide-1373
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Cu(NO3)4](OH)2 (Tetranitratecopper(II) hydroxide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Cu(NO3)4](OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với KAl(OH)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với HF không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (SO4) không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BeAl2O4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với MgAl2O4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với NH4AlCl4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BaSiO3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BaH2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BeBr2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với LiBr không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BrF không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với NiBr2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Na2C2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với K2PtCl4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Pt(OH)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với CHBr3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với C2H5OLi không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với LiHS không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với C2H5OK không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với D2S không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Al(OD)3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với BeC2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Be2C không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2SO4.H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với CCl3COOH không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với C6H5OK không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với C6H5COONa không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Cr(CO)6 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(PO3)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (NO3) không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với LiF không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với NH4F không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với U không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với UF3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với PF5 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với CaTiO3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2[CdCl4] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Cd không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với HCOOLi không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Li2CO3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Na2CuO2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe(CO)5 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe2(CO)9 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe3(CO)12 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với FeO(OH) không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe2ZnO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Na5FeO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với FeCr2O4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với FeClOH không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với B(OH)3 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với HO2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Te không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với HCOOH không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với NaHO2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với NH4HS không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với S2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2S2O2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Fe(NO)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2O2.2H2O không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2SO5 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với U(OH)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Am không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Am(OH)4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với Ca(HS)2 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với N2H4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H2S2O6 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với H4P2O8 không? [Cu(NO3)4](OH)2 có tác dụng với HAuCl4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Cu(NO3)4](OH)2 (Tetranitratecopper(II) hydroxide) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Cu(NO3)4](OH)2

Phương trình có [Cu(NO3)4](OH)2 (Tetranitratecopper(II) hydroxide) là chất sản phẩm

2H2O + 6NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + [Cu(NO3)4](OH)2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Cu(NO3)4](OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:38:27am