Chất Hóa Học - [Cu(NH3)6]Cl2 - Hexaamminecopper(II) chloride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Cu(NH3)6]Cl2

công thức rút gọn Cl2CuH18N6


Hexaamminecopper(II) chloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 236.6351

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Cu(NH3)6]Cl2

Đánh giá

[Cu(NH3)6]Cl2 - Hexaamminecopper(II) chloride - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BCu(NH3)6%5DCl2-Hexaamminecopper(II)+chloride-2134
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Cu(NH3)6]Cl2 (Hexaamminecopper(II) chloride)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Cu(NH3)6]Cl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SnS không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với V không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4VO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaVO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với VO2NO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Al(BH4)3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [BH4] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2Hg không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaB3H8 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SrO không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SrSO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SrS không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sr(OH)2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SrCl2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sr(NO3)2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sb2O4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SbH3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaSbO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SbOF3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SbOF không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HSbF6 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với AsCl3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As(OH)3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Fe3O4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HBF4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với B4H10 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SbOCl không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với LiBH4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với AuCl không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với AuCl3.2H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Au2S3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HBrO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BrF5 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4BrO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ca2P2O7 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NbCl5 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeCuS2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2SiO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BeSO4.4H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Li2SO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Li(H2O)4] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaPO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pt2Cl6 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiI3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiBr3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiOF không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaBiO3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Bi2O4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với MgBr2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbOH.H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbOH.2H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbHO2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbNH2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbHS không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2SO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2S.4H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với P4S10 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbHSO4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2S2O3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na3PO2S2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na3POS3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ba3XeO6 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với S2F2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SOF4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Zn3As2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với AsI3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Hg3As2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Br3N.6NH3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pr6O11 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PrO2 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaClO3.3H2O không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pr không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PrF3 không? [Cu(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PrI3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Cu(NH3)6]Cl2 (Hexaamminecopper(II) chloride) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Cu(NH3)6]Cl2

Phương trình có [Cu(NH3)6]Cl2 (Hexaamminecopper(II) chloride) là chất sản phẩm

6NH3 + CuCl2 → [Cu(NH3)6]Cl2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Cu(NH3)6]Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:22:21pm