Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Cs(H2O)6]+

công thức rút gọn CsH12O6


Hexaaqua cesium(I) ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 240.9971

Màu sắc Đối với các hợp chất thông thường, các muối Cs+ hầu như không màu trừ anion là có màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

-Thăm dò dầu khí - Các muối Xêsi đôi khi thay các muối natri và kali trong tổng hợp hữu cơ như chất vòng hóa, ester hóa, và polymer hóa. Nó cũng được dùng trong dosimetry bức xạ thermoluminescent (TLD): Khi tiếp xúc với bức xạ, nó thu được những khuyết tật tinh thể do đó khi được nung nóng, chuyển thành phát ra ánh sáng thích hợp với liều nhậu được. Do vậy, việc đo đạc xung ánh sáng bằng đèn nhân quang điện có thể cho phép liều bức xạ tích tụ để có thể lượng hóa được. - Các tinh thể xêsi iodua (CsI), xêsi bromua (CsBr) và xêsi florua (CsF) được ứng dụng làm scintillator trong máy điềm scintillation trong nhiều nghiên cứu khoáng sản và vật lý hạt, vì chúng rất thích hợp để nhận dạng các tia phóng xạ gamma và tia X. Xêsi với vai trò là một nguyên tố nặng cung cấp năng lượng dừng tốt, có khả năng nhận dạng tốt hơn. Các hợp chất của xêsi cũng cung cấp chất phản ứng nhanh (CsF) và ít hút ẩm (CsI).
Advertisement

Đánh giá

[Cs(H2O)6] - Hexaaqua cesium(I) ion - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BCs(H2O)6%5D-Hexaaqua+cesium(I)+ion-2126
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Cs(H2O)6] (Hexaaqua cesium(I) ion)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Cs(H2O)6] có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Cs(H2O)6] có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BiF5 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với S8 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với H4V2O7 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với VCl3O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với VO2Cl không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với VO2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với V2O3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SnS không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với V không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NH4VO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaVO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với VO2NO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Al(BH4)3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [BH4] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na2Hg không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaB3H8 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SrO không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SrSO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SrS không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sr(OH)2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SrCl2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sr(NO3)2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sb2O4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SbH3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaSbO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SbOF3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SbOF không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với HSbF6 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với AsCl3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với As(OH)3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Fe3O4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với HBF4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với B4H10 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SbOCl không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với LiBH4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với AuCl không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với AuCl3.2H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Au2S3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với HBrO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BrF5 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NH4BrO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Ca2P2O7 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NbCl5 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với FeCuS2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với H2SiO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BeSO4.4H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Li2SO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Li(H2O)4] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaPO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Pt2Cl6 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BiI3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BiBr3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với BiOF không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với NaBiO3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Bi2O4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với MgBr2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbOH.H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbOH.2H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbHO2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbNH2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbHS không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Rb2SO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Rb2S.4H2O không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với P4S10 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với RbHSO4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Rb2S2O3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na3PO2S2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Na3POS3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Ba3XeO6 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với S2F2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với SOF4 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Zn3As2 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với AsI3 không? [Cs(H2O)6] có tác dụng với Hg3As2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Cs(H2O)6] (Hexaaqua cesium(I) ion) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Cs(H2O)6]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:19:58pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(