Thảo luận 4

Xác định tính chất hóa học của xenlulozơ

Câu hỏi trắc nghiệm trong SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG - MÃ ĐỀ 132

Advertisement

Xác định tính chất hóa học của xenlulozơ

Cho một số tính chất :


(1) Có dạng sợi


(2) Tan trong nước


(3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác


(4) Tham gia phản ứng tráng bạc


(5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng


Các tính chất của xenlulozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1), (3), (5) Đáp án đúng
 • Câu B. (2), (3), (4)
 • Câu C. (3), (4), (5)
 • Câu D. (1), (2), (4)

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG - MÃ ĐỀ 132Liên quan tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Hợp chất thủy phân tạo thành glucozo

Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột xenlulozơ
 • Câu B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
 • Câu C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ
 • Câu D. Tinh bột, saccarozơNguồn nội dung

THPT PHẠM VĂN ĐỒNG - PHÚ YÊNLiên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Thủy phân xenlulozo

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được là?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. saccarozơ
 • Câu B. amilozơ
 • Câu C. glucozơ
 • Câu D. fructozơNguồn nội dung

THPT NHÃ NAM - BẮC GIANGLiên quan tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều cho được phản ứng thủy phân là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ.
 • Câu B. amilopectin, xenlulozơ, glucozơ, protein.
 • Câu C. triolein, amilozơ, fructozơ, protein.
 • Câu D. amilozơ, saccarozơ, protein, fructozơ.Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊLiên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6

Tinh bột

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 650 gam
 • Câu B. 810 gam
 • Câu C. 550 gam
 • Câu D. 750 gamNguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINHLiên quan tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Phát biểu

Cho các phát biểu sau :
(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5Nguồn nội dung

Đề thi thử THPTQG 2018Liên quan tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Carbohidrat

Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan
trong nước.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc
súng không khói.
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 5
 • Câu C. 4
 • Câu D. 2Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa họcLiên quan tới phương trình

H2SO4 + C12H22O11 => 12C + H2SO4.11H2O C6H12O6 + H2 => C6H14O6 3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Tính chất của xenlulose

Cho một số tính chất sau: (1) cấu trúc mạch không phân nhánh; (2) tan
trong nước; (3) phản ứng với Cu(OH)2; (4) bị thủy phân trong môi trường kiềm
loãng, nóng; (5) tham gia phản ứng tráng bạc; (6) tan trong dung dịch
[Cu(NH3)4](OH)2; (7) phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc). Các tính
chất của xenlulozơ là

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. (3), (6), (7).
 • Câu B. (1), (4), (6), (7).
 • Câu C. (2), (3), (5), (6).
 • Câu D. (1), (6), (7).Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa họcLiên quan tới phương trình

nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Bài toán liên quan tới phản ứng của xenlulozơ với axit nitric

Tính thể tích dung dịch HNO3 96% (D =1,52g /ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozo tạo 29,7 kg xenlulozo trinitrat.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 15,00 lít
 • Câu B. 1,439 lít
 • Câu C. 24,39 lít
 • Câu D. 12,952 lítNguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC 2Liên quan tới phương trình

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n


Khám phá tin tức

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Xem Phương Trình Hóa Học Ở Các Ngôn Ngữ Khác

Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Bulgarian (речник на химичните уравнения) Chinese (Simplified) (化学方程式字典) Chinese (Traditional) (化學方程式字典) Croatian (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) Dutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) French (dictionnaire d'équations chimiques) German (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Italian (dizionario delle equazioni chimiche) Japanese (化学反応式辞書) Korean (화학 방정식 사전) Norwegian (kjemisk ligningsordbok) Polish (Słownik równań chemicznych) Portuguese (dicionário de equação química) Romanian (dicționar de ecuații chimice) Russian (словарь химических уравнений) Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Swedish (kemisk ekvationsordbok) Catalan (diccionari d’equacions químiques) Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Hebrew (מילון משוואה כימית) Indonesian (kamus persamaan kimia) Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) Serbian (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenian (slovar kemijske enačbe) Ukrainian (словник хімічних рівнянь) Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Estonian (keemiliste võrrandite sõnastik) Galician (dicionario de ecuacións químicas) Hungarian (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจนานุกรมสมการเคมี) Turkish (kimyasal denklem sözlüğü) Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woordeboek) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation ya kemikali) Irish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Icelandic (efnajöfnuorðabók) Macedonian (речник за хемиска равенка) Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבוך) Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (chemical dictionary ọkọwa okwu) Javanese (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រមសមីការគីមី) Lao (ວັດຈະນານຸກົມສົມຜົນທາງເຄມີ) Latin (equation eget dictionary) Maori (papakupu whārite matū) Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba kemikali) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတုညီမျှခြင်းအဘိဓါန်) Chichewa (mankhwala equation dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Malagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Samoan (vailaʻau faʻasino igoa) Scottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation dictionary)

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(