Thảo luận 1

Xác định công thức của este

Câu hỏi trắc nghiệm trong ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ESTE LIPID

Advertisement

Xác định công thức của este

Este X có CTPT C4H8O2.


Biết X + H2O H+ Y1 + Y2Y1 + O2  xt  Y2  


Vậy X có tên là gì?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. isopropyl fomat.
 • Câu B. etyl axetat. Đáp án đúng
 • Câu C. metyl propionat.
 • Câu D. n-propyl fomat.Nguồn nội dung

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ESTE LIPID

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Xác định công thức của este

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu hỏi kết quả số #1

Điều chế

Cho các chất: CH3CH2OH; C2H6; CH3OH; CH3CHO; C6H12O6; C4H10;
C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O CH3OH + CO → CH3COOH 5O2 + 2C4H10 → 4CH3COOH + 2H2O CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Điều chế CH3COOH từ một phản ứng

Cho các chất: etanal, metanol, propenal, etyl axetat, etanol, natri axetat. Số
chất mà chỉ bằng một phản ứng điều chế được axit axetic là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 6
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH CH3OH + CO → CH3COOH

Câu hỏi kết quả số #3

Bài tập biện luận công thức của este dựa vào tính chất hóa học

Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. etyl axetat
 • Câu B. rượu etylic.
 • Câu C. rượu metylic.
 • Câu D. axit fomic

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu hỏi kết quả số #4

Bài tập xác định chất dựa vào chuỗi chuyển hóa

CO2 → X→ Y→ Z (+enzym) → CH3COOH. X, Y, Z phù hợp:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột, fructozo, etanol
 • Câu B. tinh bột, glucozo, etanal
 • Câu C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic
 • Câu D. tinh bột, glucozo, etanol

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT VĨNH VIỄN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng thủy phân

Cho dãy các chất sau: etyl axetat, triolein, tơ visco, saccarozơ, xenlulôzơ và fructôzơ. Số
chất trong dãy thủy phân trong dung dịch axit là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 3
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O6 nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6 3H2O + (C17H35COO)3C3H5 → 3C17H35COOH + C3H5(OH)3 C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Etyl axetat

Etyl axetat không tác dụng với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).
 • Câu B. H2 (xúc tác Ni, nung nóng).
 • Câu C. dung dịch Ba(OH)2 (đun nóng).
 • Câu D. O2, t0.

Nguồn nội dung

THPT TIỂU LA - QUẢNG NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba O2 + CH3COOC2H5 → 4H2O + 4CO2

Câu hỏi kết quả số #3

Điều chế CH3COOH từ một phản ứng

Cho các chất: etanal, metanol, propenal, etyl axetat, etanol, natri axetat. Số
chất mà chỉ bằng một phản ứng điều chế được axit axetic là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 6
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH CH3OH + CO → CH3COOH

Câu hỏi kết quả số #4

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của este

Phản ứng nào xảy ra hoàn toàn ?

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Phản ứng este hoá.
 • Câu B. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit.
 • Câu C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm
 • Câu D. Cả A, B, C.

Nguồn nội dung

SGK Lớp 12_Chương 1_Câu 16.

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COONa H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOH

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Tìm phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau:
(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
(c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.
(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.
(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.
Số phát biểu đúng là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH - ĐỒNG NAI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 Hg + S → HgS 2NaOH + 2NO2 → H2O + NaNO2 + NaNO3 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

Câu hỏi kết quả số #2

Este

Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen, đều có CTPT là C9H8O2; X và Y đều
cộng hợp với Brom theo tỉ lệ mol 1:1. X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối
và một anđehit. Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều
có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. CTCT của X và Y lần lượt là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.
 • Câu B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH.
 • Câu C. HCOO-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5.
 • Câu D. C6H5COO-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

Nguồn nội dung

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ESTE LIPID

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + C6H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C6H5COONa NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:29:36am