Advertisement
Thảo luận 4

Xác định chất

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6 Đáp án đúng
 • Câu D. C6H6


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án C

A (600 đô C)→ B + C;

B + H2O → D;

E + F → A;

2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;

n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Từ E có ngay:

CH2 = CH − CH = CH2 (trùng hợp)→Cao su Buna

Từ D có ngay: xt,t0

2C2H5OH (xt, t0)→CH2 = CH− CH= CH2 + H2 + 2H2O

Vậy B là CH2 = CH2.

A là CH2 − CH2 − CH2 − CH3 →C: CH3 − CH3

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Alcohol

Khi đun rượu C2H5OH ở nhiệt độ 450°C cân xúc tác gì để tạo ra butan-1,3d9ien.

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. Al2O3, Cr2O3
 • Câu B. Ni, Zn
 • Câu C. Zn, Cr2O3
 • Câu D. Ni, Cr2O3

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6
 • Câu D. C6H6

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
 • Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
 • Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Liên quan tới phương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2

Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
 • Câu B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
 • Câu C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
 • Câu D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.

Liên quan tới phương trình

nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:
A (600 đô C)→ B + C;
B + H2O → D;
E + F → A;
2D → (xt,t0) E + F + 2H2O;
n E →( to, p, xt) Cao su Buna.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5OH
 • Câu B. CH3CHO
 • Câu C. C2H6
 • Câu D. C6H6

Liên quan tới phương trình

2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Advertisement

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, nhân giúp ai đã hứa quyết tâm, quả Sau này dự tính việc làm đều suôn sẻ.

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(