Thảo luận 4

Vận dụng tính chất hóa học của amin để giải quyết tình huống thực tế

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Advertisement

Vận dụng tính chất hóa học của amin để giải quyết tình huống thực tế

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. nước muối.
 • Câu B. nước.
 • Câu C. giấm ăn. Đáp án đúng
 • Câu D. cồn.Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Vận dụng tính chất hóa học của amin để giải quyết tình huống thực tế

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Bài tập liên quan tới phản ứng kim loại tác dụng với dung dịch muối

Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe(NO3)3.
 • Câu B. Fe(NO3)2.
 • Câu C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
 • Câu D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của muối Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:29:28am