Ứng dụng

Kim loại được con người dùng phổ biến để chế tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khoẻ là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. sắt.
 • Câu B. sắt tây.
 • Câu C. bạc. Đáp án đúng
 • Câu D. đồng.


Giải thích câu trả lời

Chọn C.
- Trong các loại hàng trang sức thì bạc được biết đến phổ biến nhất với hai chức năng chính là: làm đẹp và tránh gió.
- Đối với trẻ nhỏ thì bạc được xem như lá bùa hộ mệnh. Chính vì vậy, hầu như bé nào cũng được đeo cho một chiếc lắc bạc nhỏ xinh để tránh gió và theo dõi sức khoẻ cho bé.
- Trang sức bạc dù kiểu nào và ở đâu cũng đều có lợi cho sức khoẻ.
- Ngoài khả năng tránh gió và cạo gió, bạc còn có tác dụng lưu thông khớp và đường tim mạch.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH BẢO - HẢI PHÒNG

Liên quan tới phương trình

Ag + O2 => Ag2O

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Ag + O2 => Ag2O

Ứng dụng của kim loại

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Đồng
 • Câu B. Bạc
 • Câu C. Sắt
 • Câu D. Sắt tây

Liên quan tới phương trình

Ag + O2 => Ag2O

Ứng dụng

Kim loại được con người dùng phổ biến để chế tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khoẻ là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. sắt.
 • Câu B. sắt tây.
 • Câu C. bạc.
 • Câu D. đồng.

Liên quan tới phương trình

Ag + O2 => Ag2O

chuỗi phản ứng

cho phản ứng: Al2O3 --đpnc-->A + B
B + C -->Ag2O
Vậy B, C lần lượt là

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. O2; Ag
 • Câu B. Ag; O2
 • Câu C. Al; O2
 • Câu D. O2; Al

Liên quan tới phương trình

Ag + O2 => Ag2O

phương trình phản ứng

Cho các phương trình hóa học sau:
Ag + O2 ---> ;
Fe2O3 + HNO3 ----> ;
Al + CuO ----> ;
Fe2O3 + H2SO4 ---> ;
NH4NO3 + Ba(OH)2 ----> ;
Fe + HCl + Fe3O4 ---> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH ----> ;
O2 + C4H8O ----> ;
Mg + BaSO4 ----> ;

Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phương trình giải phóng ra kim loại?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 2

Liên quan tới phương trình

Al + CuO => Al2O3 + Cu Fe2O3 + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O Fe + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O Fe2O3 + HNO3 => H2O + Fe(NO3)3 Ag + O2 => Ag2O NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3 Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4 Na + C2H5COOH => H2 + C2H5COONa O2 + C4H8O => H2O + CO2 C2H5OH + H2N-CH2-COOH => H2O + H2N-CH2-COOC2H5