Tinh bột

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 650 gam
  • Câu B. 810 gam
  • Câu C. 550 gam
  • Câu D. 750 gam Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

- Cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2:
BT: C → nCO2 = nCaCO3(1) + 2nCaCO3 (sau khi đun nóng) = 0,75 mol;
(C6H10O5)n → C6H12O6 → (lên men) CO2 + C2H5OH,
3,75 mol 7,5 mol ;
=> mTinh bột = [162.nCO2] : 2H = 750 gam

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6 C6H12O6 -> C2H5OH + CO2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D