Advertisement
Thảo luận 4

Tìm m

Câu hỏi trắc nghiệm trong Chương trình Hóa học 10

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tìm m

Cho 35,2 g CaCO3 và MgCO3 tác dụng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thấy có 8,96l khí thoát ra ở đktc.
Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 29,2 (g)
 • Câu B. 146 (g) Đáp án đúng
 • Câu C. 163,6 (g)
 • Câu D. 28,4 gNguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2HCl + MgCO3 → H2O + MgCl2 + CO2

Đánh giá

Tìm m

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2HCl + MgCO3 → H2O + MgCl2 + CO2

Câu hỏi kết quả số #1

Nhóm oxi lưu huỳnh

Cho các phát biểu sau:
(1). Cho các chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS
(6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng
được với 3 chất.
(2). Axit clohiđric vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa .
(3). Dung dịch axit clohiđric có tính axit mạnh.
(4). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric khi có mặt O2.
(5). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3.
Số phát biểu sai là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O CuO + 2HCl → H2O + CuCl2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 2HCl + MgCO3 → H2O + MgCl2 + CO2 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2 Cu + HCl + 1/2O2 → H2O + CuCl2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Tìm m

Cho 35,2 g CaCO3 và MgCO3 tác dụng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thấy có 8,96l khí thoát ra ở đktc.
Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 29,2 (g)
 • Câu B. 146 (g)
 • Câu C. 163,6 (g)
 • Câu D. 28,4 g

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2HCl + MgCO3 → H2O + MgCl2 + CO2

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Tăng giảm khối lượng

Cho một thanh Zn vào 200ml dung dịch CrCl3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh Zn ra đem cân thì khối lượng thanh kẽm sẽ.

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Giảm 9,1 gam.
 • Câu B. Giảm 13 gam.
 • Câu C. Giảm 6,5 gam.
 • Câu D. Giảm 18,2 gam.

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Zn + CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2

Câu hỏi kết quả số #2

muối clorua

Cho thanh kẽm vào dung dịch muối FeCl3 sẽ tạo thành

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. FeCl2 và ZnCl2.
 • Câu B. Fe và ZnCl2.
 • Câu C. FeCl2 và Zn
 • Câu D. ZnCl2.

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Zn + FeCl3 → FeCl2 + ZnCl2


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:04:15am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(