Thủy phân xenlulozo

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được là?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. saccarozơ
  • Câu B. amilozơ
  • Câu C. glucozơ Đáp án đúng
  • Câu D. fructozơ


Giải thích câu trả lời

Chọn C.
- Phản ứng: (C6H10O5)n --- H2O,H+---> C6H12O6 (glucozơ).

Nguồn nội dung

THPT NHÃ NAM - BẮC GIANG

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D