Thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường

Ta tiến hành các thí nghiệm sau: MnO2 tác dụng với dung dịch HCl (1). Nhiệt phân KClO3 (2). Nung hỗn hợp: CH3COONa + NaOH/CaO (3). Nhiệt phân NaNO3(4). Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. (1) và (3). Đáp án đúng
  • Câu B. (1) và (2).
  • Câu C. (2) và (3).
  • Câu D. (1) và (4).


Giải thích câu trả lời

Chọn đáp án A

Thí nghiệm (1) cho khí Cl2 là khí độc gây ô nhiễm: 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2


Thí nghiệm (2): Sinh ra Oxi: 2KClO3 → 2KCl + 3O2


Thí nghiệm (3): Ra CH4 độc: CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3Thí nghiệm (4): Sinh ra Oxi: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 KClO3 -> KCl + O2 NaNO3 -> NaNO2 + O2 CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(